Adviesbenadering beleggingen bij uw KBC-verzekeringsagent (spaar- en beleggingsverzekeringen)

Inleiding
In dit informatiedocument geven wij u graag een overzicht van hoe het beleggingsadvies bij uw KBC-verzekeringsagent voldoet aan de IDD-wetgeving, wat dat voor u als klant betekent en wat u op welk moment precies van uw KBC-verzekeringsagent mag verwachten.

Inhoud

 • Welke producten kan uw KBC-verzekeringsagent adviseren?
 • Wat houdt productadvies door uw KBC-verzekeringsagent in?
 • Hoe integreert uw KBC-verzekeringsagent duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsadvies?

Voor welke types beleggingsproducten kunt u bij uw KBC-verzekeringsagent terecht voor advies?
Uw KBC-Verzekeringsagent adviseert enkel spaar- en beleggingsproducten aangeboden door KBC Verzekeringen. Het grote voordeel van deze aanpak is dat uw KBC-verzekeringsagent alleen maar producten adviseert die hij ook goed kent. Meer bepaald kan u bij uw KBC-Verzekeringsagent terecht voor tak23-beleggingsverzekeringen en tak21-spaarverzekeringen.

Wat houdt productadvies door uw KBC-Verzekeringsagent in?
Uw KBC-Verzekeringsagent zal u voor spaar- en beleggingsverzekeringen steeds advies geven onder de vorm van productadvies.

Productadvies houdt het volgende in:

 • Advies in overeenstemming met uw risicoprofiel, uw behoeften o.a. aan bescherming en de beleggingstermijn
 • Evaluatie van uw kennis en ervaring
 • Neerslag van het advies in het ‘overzicht van het advies’
 • Adviesbenadering onder profielbenadering: bij elk advies wordt er gekeken naar de risico’s van de individuele belegging
 • Aan- en verkoopadvies als u er zelf om vraagt of op initiatief van de agent (bv. op basis van geschiktheid voor de klant of bij vervaldag van een bestaande belegging)
 • Algemene toelichting van de kosten verbonden aan de belegging, voorafgaand aan de transactie
 • Jaarlijks gepersonaliseerd overzicht van uw beleggingen en transacties via het jaarlijks rekeninguittreksel
 • Er gebeurt geen periodieke beoordeling van de geschiktheid van uw beleggingen

Verklarende begrippenlijst
Kennis- en ervaringsniveau: het niveau van uw kennis en ervaring over het beleggingsproduct waarin u wenst te beleggen. Onze peiling productkennis en ervaring is gebaseerd op uw antwoorden op onze vragen over spaar- en beleggingsverzekeringen en uw ervaring op basis van de transacties die u de afgelopen 4 jaar deed in de betrokken producten

Overzicht van het advies: dit is een schriftelijke geschiktheidsverklaring die u ontvangt bij het verstrekken van advies. In dat document wordt gespecifieerd hoe het verstrekte advies aan uw voorkeuren en andere kenmerken beantwoordt.

Productscore: dit is de score per beleggingsproduct die wordt bepaald op basis van zes parameters. Die parameters bieden een brede invalshoek om risico’s te beoordelen en resulteren in een numerieke score van 1 tot 7. Hoe hoger de productscore, hoe risicovoller het product.

Profielbenadering: de productscore van elke belegging mag niet hoger zijn dan de maximumscore die uw risicoprofiel toestaat.

Toelichting over hoe uw KBC-verzekeringsagent in het advies duurzaamheidsrisico’s integreert
Duurzaamheid of ESG is meer dan ooit een actueel thema. ESG staat voor ‘environmental, social & governance’ en gaat over zaken zoals klimaat, energieverbruik, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid, mensenrechten, arbeidsrechten, goed ondernemingsbestuur, … . KBC actualiseerde haar bedrijfsstrategie om duurzaamheid na te streven in al haar activiteiten als bankverzekeraar.

Wat zijn duurzaamheidsrisico’s? Dat zijn gebeurtenissen op ecologisch, sociaal of ‘goed bestuur’ vlak die, indien ze zich voordoen, het rendement van de spaar- en beleggingsverzekeringen negatief zouden kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een vervuilend bedrijf zou kunnen verplicht worden om de vervuiling op te ruimen, een bedrijf dat de mensenrechten niet respecteert zou negatieve publiciteit kunnen krijgen of veroordeeld worden, … . Dergelijke gebeurtenissen kunnen resulteren in een negatieve invloed op hun winstgevendheid en bijgevolg op het rendement van een hieraan gelinkt verzekeringsproduct.

Uw KBC-verzekeringsagent adviseert u uitsluitend over spaar-en beleggingsverzekeringen van KBC Verzekeringen. Op dit moment is er geen aanbod van duurzame producten. Uw KBC-verzekeringsagent houdt bij de selectie van de producten dan ook geen rekening met de eventuele negatieve impact van duurzaamheidsrisico’s. KBC Verzekeringen past bij haar beleggingsbeslissingen wel het algemene uitsluitingsbeleid van KBC Groep toe. Het uitsluitingsbeleid bepaalt dat niet mag belegd worden in bedrijven die betrokken zijn bij tabak, controversiële wapens en bedrijven die zondigen tegen het Global Compact van de Verenigde Naties. Deze bedrijven worden op een zwarte lijst geplaatst. Hierin wordt niet belegd. Uw KBC-verzekeringsagent verleent hierover dan ook geen advies.